git 常用命令

今天闲来无事,记录一下 git 常用的命令

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
# 查看分支信息
git branch -vv

# 重命名分支
git branch -m <新分支名称> (当前分支)

# 重命名分支
git branch -m <旧分支名称> <新分支名称> (非当前分支)

# 关联远程分支
git branch --set-upstream-to=<主机名称> <分支名称>

# 关联远程主机
git remote add <主机名称> <主机地址>

# 删除远程地址
git remote remove <主机名称>

# 重命名远程地址
git remote rename <旧主机名称> <新主机名称>

git stash push -S -m <message>

# 删除远程分支
git push --delete <主机名称> <分支名称>

# git 对比两次提交 差异的文件 打包
git diff <commitID> <commitID> --name-only | xargs zip diff.zip

git 常用命令
https://tedding.dev/2023/07/06/18929dcbb18.html
作者
TED.DING
发布于
2023年7月6日
许可协议